Vad är EFS missionsförening?

EFS Missionsförening i Hammarbykyrkan är den ursprungliga EFS-föreningen i kyrkan. Det finns en förening till, den persiska EFS-föreningen, som håller till i Hammarbykyrkan. Dessutom finns det en EFS-grupp med medlemmar från Oromoprovinsen i Etiopien i kyrkan.

EFS-föreningarna och EFS-gruppen finansieras genom kollekter, gåvor och insamlingar från föreningsmedlemmar och andra intresserade samt genom vissa bidrag från EFS i Mittsverige.

Den svenska EFS-föreningen grundades 1965 .Till att börja med hölls gudstjänsterna i Nytorpsskolan, sen i en "vandringskyrka", en flyttbar kyrka som stod uppställd på det som nu är kyrkans parkeringsdäck. 1969 kunde föreningen så ta den nya kyrkan i bruk.

De inom föreningen som kan ställa tid och krafter till förfogande i Kristi Rikes tjänst gör det genom att medverka i ansvarsgrupper , genom att fungera som ledare i olika grupper eller på andra sätt stödja verksamheten i kyrkan.

EFS-föreningen har en styrelse, som väljs på ett årsmöte, som hålls i mars månad varje år. Några gånger per år hålls föreningsmöten, där föreningens verksamhet diskuteras.

VARFÖR SKALL DU BLI MEDLEM?

Du stödjer EFS mål och inriktning lokalt globalt (se tidigare bilder)
Du kommer med i en andlig och praktisk gemenskap bl.a. en ansvarsgrupp
Du får en fadder
Du får regelbunden information
Du får tillgång till lösenordsskyddad information på hemsidan
Du kan vara med och påverka genom att delta i något utskott, komma på föreningsmöten och årsmöten, välja styrelse mm