Kontonummer om du vill ge en gåva, betala medlemsavgift mm


Den svenska EFS-föreningens plusgirokonto är

358094-1

och föreningens Swischnummer är

1234 1950 12