Hoppa till innehållet

Söndagsskola

Under söndagens gudstjänst kl 11.00 har vi söndagsskola för barn 3-13 år. Barnen är med i gudstjänsten en stund. Efter "barnens minuter" och ljuständning sjungs en söndagsskolesång och barnen går en trappa ner till sina respektive grupper. I grupperna får barnen ta del av olika bibelberättelser, sjunga, skapa och leka tillsammans. Ingen anmälan, bara att komma.

"Skatten", är materialet vi använder, översatt från Norges "Sprell levende".

Gruppindelning:
Äventyrarna: 7-10/11 år
Agenter: 11/12-15 år

Kontaktperson: Anders Parsmo, telefon 070-714 6051, anders@parsmo.nu.

Tonårsgrupp TG (6:an - 8:an)

Träffas ca 1 gång i månaden, oftast på en lördag.
Action och andakt
Normalt börjar vi kl 18.00. Men andra klockslag kan också förekomma.
Kontaktperson: Anna Kindbom tel 070-360 1020, E-post: anna@kindbom.nu.

Lördagsäventyr

Ålder 7-11 år, (årskurs 1-5)

En grupp som träffas en gång i månaden och hittar på äventyr, t ex klättring, hajk, bad eller övernattning i kyrkan.
Start:
Kontaktperson: Maria Olsson 073-6151859, E-post: maol@du.se

Ideella ledare/föräldrar ansvarar och mer info skickas ut via mail innan varje träff. Vill du vara med på utskickslistan, kontakta ansvariga via info@hammarbykyrkan.nu.

Samlingar för ungdomar 9-ans årskurs och gymnasiet

Samlingar för våren på gång. Kontakta Gustav Hafström för mer information, 073-8569436, gustav.hafstrom@hammarbykyrkan.nu.