Hoppa till innehållet

Söndagsskola

Under söndagens gudstjänst kl 11.00 har vi söndagsskola för barn 3-13 år. Barnen är med i gudstjänsten en stund. Efter "barnens minuter" och ljuständning sjungs en söndagsskolesång och barnen går en trappa ner till sina respektive grupper. I grupperna får barnen ta del av olika bibelberättelser, sjunga, skapa och leka tillsammans. Ingen anmälan, bara att komma.

"Skatten", är materialet vi använder, översatt från Norges "Sprell levende".

Gruppindelning:
Äventyrarna: 7-10/11 år
Agenter: 11/12-15 år

Kontaktperson: Anders Parsmo, telefon 070-714 6051, anders@parsmo.nu.

Tonårsgrupp TG (6:an - 8:ans årskurs)

Träffas ca 1 gång i månaden, oftast på en lördag.
Action och andakt
Normalt börjar vi kl 18.00. Men andra klockslag kan också förekomma.
Kontaktperson: Maria Olsson, 073-615 1859, maol.du.se

Lördagsäventyr (1:an - 5:ans årskurs)

Ålder 7-11 år, (årskurs 1-5)

En grupp som träffas en gång i månaden och hittar på äventyr, t ex klättring, hajk, bad eller övernattning i kyrkan.
Kontaktperson: Vakant för närvarande. Kontakta Gustav Hafström för mer information, 073-8569436, gustav.hafstrom@hammarbykyrkan.nu.

Ungdomsgrupp (Högstadiet och gymnasiet)

Träffas varannan onsdag kl 18.30-21.00. Dessutom arrangeras ett ungdomsläger 23-25 november i Hammarbykyrkan.

Kontaktperson: Gustav Hafström, 073-8569436, gustav.hafstrom@hammarbykyrkan.nu.