Hoppa till innehållet

Hammarbykyrkans kör

Ungdoms- och vuxenkör med blandade röster och repertoar.
Tisdagar kl. 18.30-20.30 (inklusive inledande fika).
Ledare: Håkan Sandlund
Telefon: 073-0732499
E-post: hakansandlund@svenskakyrkan.se

Arrangeras i samarbete med Sensus Studieförbund