• Hammarbykyrkans kör medverkar i gudstjänsterna några gånger per termin