Vårterminens sista sinnesrogudstjänst

Söndag den 16 juni kl 10.00 är du välkommen till vårterminens sista sinnesrogudstjänst. Det blir den sista den här gången med Mats Backholm. Mats slutar sin tjänst i vår kyrka i och med denna gudstjänst och kommer att avtackas i anslutning till gudstjänsten.

Mats Backholm delar ordet.
Erica Braun leder gudstjänsten.
Håkan Sandlund och Hammarbykyrkans kör står för musiken.

Efter gudstjänsten är det som vanligt kyrkfika.

Sinnesrogudstjänsternahar en lite annorlunda utformning. De använder inte kyroårets texter utan har karaktären av temagudstjänster.

Bjud gärna med vänner och bekanta. Sinnesrogudstjänsten är en vilsam och enkel gudstjänst som passar både den ovana och vana kyrkobesökaren.

Publicerat den 11 juni