Våravslutning för grupperna i kyrkan

Söndag den 28 maj är det gudstjänst och våravslutning för kyrkans olika grupper. Gudstjänsten kl 11.00 är en familjegudstjänst "för små och stora".

Anders Parsmo leder gudstjänsten. Mim Öberg och Annahita Parsan medverkar.

Håkan Sandlund sitter vid orgeln. Anna Stolpe och barn från söndagsskolan m fl medverkar med sång.

Efter gudstjänsten är det kyrkfika och då visar hantverksgrupperna sina alster.

Publicerat den 23 maj