Välkommen Gustav Hafström

Gustav Hafström heter vår nye präst i Hammarbykyrkan. Gustav kommer att arbeta 75 % i vår kyrka. Gustav började sin tjänst den 25/8. Vi säger varmt välkommen till Gustav och hans familj!

Så här berättar Gustav om sig själv och sin familj i det senaste numret av Hammarbykyrkan Aktuellt:

Hej vänner!

Vi är så glada över att nu få komma till er i Hammarbykyrkan och gå in i tjänst som prästfamilj. Vår familj består av Gustav (präst), Sara (prästfru), samt Benjamin (10 år) och Silas (7 år). Efter snart sju år i Sörbykyrkan i Örebro bestämde vi oss i julas för att flytta till Uppsala för att komma nära våra familjer. Då tog ni i Hammarbykyrkan kontakt. Därefter åkte vi i Sörbykyrkans farsi-talande Alpha-grupp på vårbesök till Hammarbykyrkan och deltog i både Fredagsgudstjänsten (farsi) och Söndagsgudstjänsten (svenska), och dialogen med styrelsen och med Annahita fördjupades. Nu är det med stor förväntan vi går in i den nya uppgiften.

Jesus säger i Matteus 28:18-20: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den Helige Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Jag är med er alla dagar till tidens slut."

Detta kända bibelord kallas missionsbefallningen och är en central bibeltext för alla kristna. Det läses exempelvis på alla dop i EFS/Svenska kyrkan. Vi vill gärna se det som en programförklaring för de närmaste åren:

1. Jesus har all makt. Han är mäktig Gud!

2. Jesus älskar alla folk och länder lika mycket och gör oss till ett nytt folk - GUDS FOLK - med medborgarskap i ett nytt rike - HIMMELRIKET.

3. Jesus vill att vi ska bjuda in nya människor att bli Hans vänner, undervisa dem i Guds Ord och döpa dem in i Hans rike.

4. Och Jesus kommer aldrig att överge oss, för Han är kyrkans ledare.

Guds rika välsignelse och omsorg om oss alla!

Gustav och Sara Hafström

Vi säger varmt välkommen till Gustav och hans familj!

Publicerat den 27 augusti