Valborg på Svalkan

  • Från körens enda övning, en dryg timme innan framträdandet. Men Maria Nordenback-Kress som dirigent.

  • Utiskt från Svalkans veranda mot den ljusa västhimlen över Ulriksdals slott

  • Åhörare under andakten

  • Manskören sjunger vårsångerna (bild från Svalkans facebooksida)

  • En liten men ändå värmande valborgsmässoeld

Valborg på Svalkan är en långlivad tradition bland EFS-arna i Storstockholm. Själv sjöng webbredaktören vid en valborgsmässoeld där redan 1972, då med Betlehemskyrkans ungdomskör. Sedan ganska många år tiillbaka är det i stället manskör som gäller.

Speciellt till valborg kallas alltså en manskör ihop från EFS-föreningarna i Stockholm. Mannarna från Hammarbykyrkans kör var detta år ganska mangrannt på plats och även f d Hammarbysångare - som webbredaktören - tog chansen att lufta sina stämband.

Manskören samlades som vanligt kl 18.30 för en enda sångövning. Övningen är offentlig, vilket innebär att sångarna håller till i Svalkanlokalens främre del medan de blivande gudstjänst- och våreldsdeltagarna sitter i dess bakre del och samtalar eller fikar. Som körledare fungerade detta år Maria Nordenback-Kress, välkänd gospelkörledare.

Kl 20.00 var det sedan dags för en liten andaktsstund, då manskören fick tillfälle att sjunga sin andliga repertoar, lika år från år. Därefter drog kören ut på Svalkans trappa och levererade de sedvanliga vårsångerna, som Vintern ra och Sköna maj. En kvinna vid namn Friman höll årets vårtal.

Webbredaktören gjorde en intressant iakttagelse. Ett tjugotal deltagare vid valborgsfirandet var gamla vänner från Betlhemskyrkans ungdomskör 1970-72!

Publicerat den 3 maj