Sopplunch med kyrkans arkitekt

Nästa år - 2019 - är det 50 år sedan Hammarbykyrkan invigdes. Men redan i år fick vi höra om kyrkans tillkomst när Erik Lindgren, kyrkans arkitekt, gästade sopplunchen den 21 februari. Erik visade bilder och berättade om de turer som föregick byggandet.

Kyrkan har ju en föregångare i Blasieholmskyrkan, som på senare är ägdes av EFS riks men såldes och revs i mitten av 1960-talet. De pengar som man fick då kyrkan såldes lades i en fond med namnet Beskowska Fonden (efter Gustav Emmanuel Beskow, Blasieholmskyrkans grundare). Pengarna för att bygga kyrkan på Hammarbyhöjden togs sedan ur den fonden.

En nyhet för åtminstone webbredaktören var att det initialt fanns en annan ritning, en ritning som handlade om en större kyrkobyggnad än den som så småningom blev verklighet. När Erik Lindgrens första ritning var klar införde finansminister Gunnar Sträng ett förbud att lägga pengar på kyrkor och bensinstationer, detta för att styra över byggnadsresurserna till bostadssektorn och det s k miljonprogrammet. Förbudet hävdes snart och ersattes av en kostnadsgräns på 1,5 milj kr. För att hålla bygget av Hammarbykyrkan under denna gräns ritade Erik Lindgren en ny byggnad, den kyrka som så småningom stod klar 1969. Men den byggnaden visade sig vara för liten varför det gjordes en rejäl tillbyggnad (Hammarbysalen mm) 1981.

Erik Lindgrens föredrag var mycket uppskattat av de äldre som utgör sopplunchernas besökskärna. Under jubileumsåret 2019 hoppas vi att fler Hammarbyiter - i de yngre åldersgrupperna - också skall få del av Eriks intressanta bilder och föredrag.

Publicerat den 27 februari