Sopplunch med 50-årshistoria

Onsdag den 16 oktober är det sopplunch för daglediga kl 12.00. I
anslutning till lunchen berättar Carl-Olof Strand om Hammarbykyrkans
50-åriga historia. Det sker med hjälp av ett omfattande bild- och
filmmaterial som han samlat på sig.

Välkomna att äta god soppa och ta del av nostalgiska återblickar på människor och händelser under kyrkans 50 år på Hammarbyhöjden.

Publicerat den 15 oktober