Reparation av betongfasaden mot tunnelbanan

Det har ett tag funnits behov av att reparera betongkonstruktionerna på Hammarbykyrkans sydvästfasad, den mot tunnelbanan. EFS Mittsverige har nu beslutat att genomföra det nödvändiga reparationsarbetet som omfattar kyrktornet och pelare utanför kyrksalen. Arbetet påbörjas den 12 augusti och skall vara klart senast 15 november.

Under arbetet kommer det att sättas upp byggställningar vid fasaden och fönster kommer att bli täckta. Det kommer även att ställas upp en barack på p-däcket.

För att skydda betongkonstruktionerna i framtiden, kommer de att målas med en skyddande färg. Ambitionen är att välja en kulör somliknar dagens kulör på betongkonstruktionerna. 

Arbetet bör inte påverka verksamheten i kyrkan.

Finns det frågor får ni höra av er.

Staffan Perbo
anki@perbo.nu

 

 

Publicerat den 7 augusti