Om året som gått och det som kommer

Camilla Öberg, ordförande i den svenska EFS-föreningen summerar det år som gått och informerar om aktuella frågor inför det år som kommer.

Nytt från Styrelsen
171220

Jesaja 9:6
”Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.
 
År 2017 går mot sitt slut. Vi har fått fortsätta fira gudstjänster i Herrens namn. Våra anställda Håkan, Mats och Gustav har gjort ett fantastiskt arbete och tillsammans försöker vi navigera efter Guds vilja mot en öppen kyrka som kan vara en kärleksfull plats för den som vill träffas i gemenskap och söka korsets mysterium. Vägen snirklar fram längs praktiska, ekonomiska och ibland andliga utmaningar men tillsammans är vi en oerhört kraftfull kyrka som har en viktig plats att fylla i Stockholm idag.

Personal

Gustav Hafström arbetar 75% och Mats Backholm fortsätter sin anställning på 25%. Håkan Sandlund, vår musiker, arbetar ca 25%.

Verksamhet

Gustav kommer att fokusera på gudstjänster, våra olika smågrupper,
ungdomsarbete och utåtriktad verksamhet. En ny grupp kommer att starta på prov på torsdagar redan i januari som vänder sig till daglediga som bor i
närområdet.  Det blir ett antal tillfällen under våren som kommer att ta upp ämnen som vi tror är angelägna för människan idag. Mats fortsätter med
existentiella samtal och gudstjänster där även de som inte är vana vid kyrkan
ska kunna känna sig extra välkomna. Håkan är ansvarig för musiken och leder kören med enorm kunnighet och glädje. Tillsammans har de utarbetat ett förslag på mässa där även barnen kommer att kunna vara en del av mässfirandet. Gustav kommer att berätta mer om det.  

Utskick

I början av januari planeras ett utskick till hushållen i området kring
Hammarbykyrkan där vi informerar om vår verksamhet, bl.a. om gudstjänster och den nya gruppen på torsdagar.

Uthyrning av kyrkans lokaler

Uthyrningen fortsätter men vi har försökt styra bort uthyrningar som inkräktar på våra egna aktiviteter. Medlemmar använder under 2018 kyrkans lokaler kostandsfritt. Bokningsförfrågan via boka@hammarbkyrkan.nu

Föreningsmöte

Planerat till 21 januari efter gudstjänsten. Boka in det redan nu!

Kommande händelser

Vinterkonferensen i samarbete med BK och St Clara kyrka hålls den 26-28 januari. Program finns upptryckta i kyrkan.

Övernattning för åk 4-6 i kyrkan 2-3 februari. Gustav ansvarar. Några föräldrar behöver vara med. Mer info kommer men boka helgen redan nu!

Skidläger i Transtrand 24-28 februari.

I år får ungdomarna ett helt eget lägeri lägret som Gustav kommer att ansvara för. Mer info kommer men den som är intresserad kan höra av sig till Gustav eller Mattias Öberg.

Kväll på temat religionsfrihet 23 mars. Lars Adaktusson. Mer info kommer.

Kommande styrelsemöten
2018 11 januari, 8 februari, 1 mars.

Årsmötet 2018 hålls den 10 mars.

Julmarknaden slog alla rekord i år! Se listan nedan med alla intäkter.


Aktivitet

Servering 17 954:-
Paltzeria 7 960:-
Café Tropica 5 280:-
Persisk mat 5 187:-
Korv 1 271:-
Hantverk 21 130:-
Choklad 3 1375:-
Tombola 4 068:-
Persiska bordet 4 590:-
Blombord 6 329:-
Kakor & Godis 2 661:-
Antik loppis 5 335:-
Bröd 6 877:-
Lotteri 14 022:-
Ej angivna aktiviteter 4 080:-

Summa 110 119:-

 
TACK alla ni underbara människor som kommer till kyrkan och som ger av er tid och era resurser!

Hark! The herald angelssing, Glory to the new born King,
peace on earth, and mercy mild, God and sinners reconciled!
Joyful, all ye nations rise, join the triumph of the skies;
with th’ angelic host proclaim, Christ is born in Bethlehem!
Hark! the herald angels sing, Glory to the new born King!
 
God Jul och Ett välsignat nytt år 2018!
önskar styrelsen
gm Mim (Camilla) Öberg, ordförande
Tel. 0709-88 65 48

Publicerat den 21 december