Mer om Mats Backholm - vår nye förkunnare

Tisdag den 2 maj hade Mats sin första arbetsdag i Hammarbykyrkan. Webbredaktören träffade då honom och fick en liten bild av Mats och hans tidigare liv.

Mats har sina rötter i finska Österbotten. Han flyttade till Sverige som tjugoåring 1976 för att arbeta i sjukvården. I Sverige kom han till medveten tro och fick en tidig kallelse av Gud att predika. Detta ledde till treåriga teologiska studier och till att han så småningom vigdes till pastor i den finska missionskyrkan, en frikyrklig rörelse med starka likheter med den svenska missionskyrkan, numera en del av Equmeniakyrkan.

Tidigt kände han att han i sin pastorsroll ville tilltala och beröra människan - Guds avbild - i tiden, troende eller icke troende. Han ville jobba brett kyrkligt, utåt mot samhället. I den andan har Mats arbetat som pastor och själavårdare både i Sverige och Finland. I Sverige har han rört sig mellan både Svenska kyrkan och frikyrkorna. För närvarande arbetar han på deltid för Svenska kyrkan i Hedemora och kommer nu alltså även att arbeta på deltid för oss i Hammarbykyrkan.

Här i vår kyrka kommer Mats att predika i söndagsgudstjänster ca 1 gång per månad. Han kommer också vara tillgänglig för samtal och själavård, både för medlemmarna i vår EFS-förening och för andra med behov av andliga samtal.

Mats är inte utbildad terapeut - men har lång erfarenhet av existensiella samtal. Eller "Helande samtal" som Mats gärna använder som term för de samtal han har som själavårdare.

Mats bor i Sollentuna och har tre vuxna barn. Han är mycket intresserad av sport, särskilt fotboll. Ännu är han inte Hammarbyare - men det blir han väl ganska snart, med Bajens arena inom synhåll och med en tjänst i Hammarbykyrkan eller "Bajenkyrkan", som vi ibland brukar kalla vår kyrka på Hammarbyhöjden.

Carl-Olof Strand

Publicerat den 5 maj