Mässa och kyrkans historia

Söndag den 8 mars är det mässa med Mattias Nordström, Lars Jakobsson, Håkan Sandlund och Hammarbykyrkans kör.

I samband med kyrkfikat berättar Erik Lindgren, kyrkans arkitekt, om kyrkans tillkomst och historia. I arkitektkretsar är kyrkan känd som ett exempel på "nybrutalistisk arkitektur". Kanske kommer Erik att ge oss mer kött på benen om denna arkitekturform.

Publicerat den 25 februari