Konsten att låta alla höra

En bra ljudanläggning ska med rätt teknik kunna
återge ljudet från allt som sker på estraden utan att det förvrängs för
åhörarna oavsett var de sitter i lokalen.

I Hammarbykyrkan är det Joel Gustavsson som bär huvudansvaret för denna
komplexa uppgift.

Joel är uppväxt i Piteå och redan som mycket ung fick han sköta ljudet
i EFS-kyrkan med en mycket enkel anläggning.

Efter studentexamen flyttade Joel 1992 till Stockholm och läste vidare på
KTH och fortsatte efter sin civilingenjörsexamen att doktorera och arbeta med
programmering av metallurgiska modeller för stålindustrin.

När började du arbeta med ljudet i Hammarbykyrkan?

Då jag kom till Stockholm gick jag med i Hammarbykyrkan och just då var
jag uppriktigt trött på ljudanläggningar efter min kamp med den enkla
utrustningen hemma i Piteå.

--Det var först från år 2007 som jag blev ansvarig för
ljudanläggningen här i vår kyrka, berättar Joel. Sedan dess har all
utrustning stegvist bytts ut mot det vi har i dag. Jag har haft god hjälp.
Inte minst av Andreas Beckström som arbetar professionellt med
ljudanläggningar och dessutom är medlem i Hammarbykyrkans missionsförening.

Hur är förutsättningarna för att skapa bästa
möjliga ljud i vår möteslokal?

--Grundproblemet är lokalens form, förklarar Joel. Det perfekta hade
varit om den byggts som en konsertlokal med upphöjd estrad och
åhörarplatserna i stigande höjd med de sista platserna högst upp.

Joel har under årens lopp skaffat oss en ljudanläggning med rika
möjligheter, för den som förstår det, att kompensera för de problem som
lokalen kan ge. De stora riktade högtalarna sitter högt upp i taket. Ljudet
förändras väldigt mycket beroende av hur mycket folk som befinner sig i
lokalen. För de som sitter långt bak gäller att direktljudet påverkas i
betydligt större utsträckning än högtalarljudet.

Hur går det för andra som använder vår
ljudanläggning?

--Jag har gjort en bruksanvisning med text och bilder för de som orkar och
kan läsa den, säger Joel. Och så har jag försökt visa och förklara hur vi
gör med alla mikrofoner, stativ och sladdar. Sen kommer den del som ger mig
extra arbete - nämligen det jobb som följer av att alla inte klarar av att
plocka in allt man tagit fram så att det hamnar på sina rätta platser. Alla
sladdar ska buntas och tejpas. Ofta blir det fel som tar tid att rätta till.

Att förbereda för besökande talare, sångare,
körer och musiker.

Jag försöker att vara med på alla svenska samlingar i stora lokalen.
Särskilt när vi har besökande aktörer. Ett problem kan då vara att de som
ska medverka kommer så sent att vi inte hinner testa och anpassa
ljudanläggningen efter behov.

Med fjärrkontrollen i handen.

Vi har sett att du Joel tar med dig en surfplatta när du går fram för
att sjunga med i kören. --Jo, så är det, säger Joel. Det är en avancerad
utrustning som gör att jag trådlöst kan reglera det mesta utan att behöva
gå till mixerbordet.

En fantastisk insats.

Joel satsar otroligt mycket tid och kraft på att ge oss bra ljud under
alla förhållanden. Ofta väljer Joel att själv betala för de
kompletteringar som behövs i stället för att gå den långa vägen via
tidskrävande budgeteringar. Vi har mycket att tacka Joel för. Det är lätt
att glömma hur mycket tid och kraft som behövs och som Joel förser oss med
för att allt ska fungera.

Till sist en önskan från Joel. --Vi ser gärna fler
som kan vara ljudtekniker i Hammarbykyrkan, gärna ungdomar.

Text och bild Paul Blomgren

 

Publicerat den 30 november