Klimatet - behöver vi bry oss?

Finns klimathotet? Är läget allvarligt? Behöver vi som kristna bry oss? Detta var temat för ett föredrag vid sopplunchen i Hammarbykyrkan den 14 november. Den som under en knapp timme belyste detta ämne var Carl-Olof Strand, som också är redaktör för www.hammarbykyrkan.nu. Här finns ett litet sammandrag av föredraget: 

Vi möter idag två bilder av situationen i världen. Den ena säger att vi aldrig haft en så bra värld, den andra säger att vi står inför ett hot om vår civilisations undergång. Båda bilderna är sanna. Vi har nått dit vi nått mycket tack vare möjligheterna att utnyttja de fossila bränslen som lagrats i jordskorpan under årmiljoner. När vi nu på ett par hundra år tar upp dessa fossila tillgångar och bränner upp dem orsakar vi stora koldioxidutsläpp. Koldioxid är en s k växthusgas, gaser som gör att solens instrålning hindras att reflekteras tillbaka ut i rymden och därmed medför att våra hav och vår atmosfär värms upp.

Under 10000 år, hela vår civilisations existens, har temperaturvariationerna varit påfallande små. Men nu ökar temperaturen, särskilt i Arktis, vilket på sikt väntas få dramatiska konsekvenser för livet på jorden. Den samlade vetenskapen menar nu att vi måste hålla temperaturökningen under +2 grader.  

Medvetenheten om problemet och viljan att göra något åt saken är fortfarande låg, både i vårt eget land och ännu mer om man tittar ut över världen. Klimatet kan ytterst bara räddas genom att politiker och de ca hundra världsomspännande företag, som står för ca 70 % av alla CO2-utsläpp, initierar radikala förändringar och innovativa lösningar när det gäller vår energiförsörjning.  

Men vi har också alla ett ansvar för klimatet i vår egna privata liv. Individer, föreningar, företag, enskilda stater – alla kan vi freda vårt samvete med att våra egna bidrag till utsläppsreduceringen är helt eller näst intill helt försumbara. Just när det gäller detta moraliskt/etiska ansvar har kyrkorna en viktig roll att fylla. Det finns många argument för att vi i kyrkan skall engagera oss i klimatkampen. Vi har fått ett ansvar av Gud att förvalta skapelsen. ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, skall ni göra för dem”, säger Jesus. Det kristna hoppet måste hållas levande i våra kyrkor, inte så att vi kan bortse från problemen utan genom att vi försöker inge mod att agera, att ändra livsstil, att föra fram det grundläggande budskap om Kristi kärlek till världen och människorna.

”Gör det lilla du kan, gör det villigt och glatt” sjöng Lina Sandell och det gäller även i klimatfrågan.

Carl-Olof Strand

Publicerat den 30 november