Gudstjänsterna fram till årsskiftet

Hammarbykyrkan kommer att fira mässa varje söndag, men fram till
årsskiftet närvarar bara prästen, musiker och särskilt tillfrågade.
Mässan live-sänds via kyrkans Facebook och följer en enklare agenda som
tar ca 45 min. Därefter finns prästen tillgänglig kl 12-13 i hallen nere
för den som vill ta emot nattvarden. Dvs ni som vill tar er till kyrkan
valfri tid under den timmen. Skulle det komma flera samtidigt får man
vänta utanför kyrkan. Är inga eller få personer i kyrkan går det att
tända ljus och be enskilt. Nu på söndag leder Mattias Nordström mässan
och Mats Nyholm predikar.

Publicerat den 18 november