Du är här:Start > Nyheter > Gott Nytt År

Gott Nytt År

 

Från EFS-föreningen vill vi önska alla ett Gott Nytt År 2014.

Det år som just nu avslutats är med stor säkerhet det mest turbulenta i kyrkans 44-åriga historia.

Skarpnäcks församling sade i vintras upp det 20-åriga samarbetet med EFS-föreningen. Fr o m den 1 juli avslutades samarbetet och verksamheten i Hammarbykyrkan drivs nu helt på ideell basis och med ungefär 1/5-del av de tidigare personella resurserna. Vi har fortfarande svårt att förstå hur Svenska kyrkan kunde tillåta detta stora svek, som går stick i stäv med den samarbetsidé som man på riksplanet är så angelägen att upprätthålla.

Men Hammarbykyrkan har levt vidare. Vi har under hösten kunnat upprätthålla i stort sett samma aktiviteter som tidigare, dock i mycket större utsträckning drivna av ideella krafter. Gudstjänsterna har haft fler besökare än på många år och gåvomedlen till kyrkans verksamhet har fördubblats jämfört med de närmast föregående åren. Från EFS-föreningens ledning vill vi så här i årets slutskede tacka alla, föreningsmedlemmar och andra, som på olika sätt bidragit till detta.

Ibland blir det lite "spretigt" med flera "kockar" som planerar och genomför samlingar av olika slag - men sammantaget måste vi - efter omständigheterna - vara mycket nöjda med hur hösten gestaltat sig. Vi anar i detta Guds omsorg om de sina.

Ett särskilt stort glädjeämne är den persiska gruppen. Den kom till kyrkan hösten 2012 och utgör nu ett mycket synligt och värdefullt bidrag. Ett antal personer ur gruppen har t ex tagit på sig städningen och har därmed tagit bort en stor kostnadspost. Vi började i höst med gemensamma söndagsgudstjänster, där gudstjänsten hålls på svenska och simultantolkas till persiska. Nu under julhelgen - när många svenskar reser bort - har den persiska gruppen t o m varit i majoritet i gudstjänsterna.

Nu ser vi fram emot ett första helt verksamhetsår på egen hand. Vi ber om Guds välsignelse över vårt arbete. Vi riktar också en tanke till våra tidigare anställda, som överfördes till andra uppgifter i Skarpnäcks församling och som nu gör viktiga insatser för Guds rike i sina nya uppgifter.

Carl-Olof Strand
sekr i EFS-föreningens styrelse och webbredaktör

Publicerat den 30 december