Fryshuskyrkan inbjuder till årsmöte

I Fryshuset finns Fryshuskyrkan - ett samarbete mellan EFS i Mittsverige, Svenska Kyrkan och Fryshuset. Kopplat till Fryshuskyrkan finns också Fryshuskyrkans vänner, en förening som är ansluten till EFS och som verkar som stöd för den verksamhet som bedrivs i Fryshuskyrkan. Den 20 maj kl 18.15 har Fryshuskyrkans vänner sitt årsmöte för 2015 i Fryshuskyrkans cafeteria.

Sedan - kl 19.00 - föreläser Benny Haag, författare, skådespelare och föreläsare på temat "När jag slutade blunda fick jag mod att leva!”. Läs mer om föreläsningen under Relaterat nedan.

Fryshuset vänder sig till alla unga och fokuserar särskilt på dem som lever i utanförskap. Verksamheterna sträcker sig från kultur och nöjen till projekt som adresserar sociala problem. Varje månad möter Fryshuset ungdomar inom ett 50-tal olika verksamheter i Stockholm, Göteborg och Malmö. Fryshuset är medlemmar i den demokratiska organisationen KFUK/KFUM, och är öppet för alla unga. Det är en religiöst och politiskt oberoende organisation. Läs mer på www.fryshuset.se.

Fryshuskyrkan vänder sig i första hand till ungdomar och unga vuxna. Utifrån den kristna kyrkans tro och uppdrag vill vi medverka till att ungdomar blir synliggjorda och tagna på allvar. Vi vill skapa mötesplatser och värna deras tolkningstillträde. Vi vill också bidra till att unga människor i utsatthet får stöd, samt möjliggöra själavårdande och existentiella samtal med unga människor från olika kulturella och religiösa bakgrunder.Nio församlingar har blivit samarbetsförsamlingar och ger årligen ekonomiskt bidrag, liksom Stockholms stift och Sensus studieförbund. Sofia församling är huvudman.

Läs mer på http://fryshuskyrkan.fryshuset.se.

 

Publicerat den 4 maj