En biskop emeritus besöker oss

Söndag den 18/10 medverkar Rune Backlund i gudstjänsten i Hammarbykyrkan. Rune Backlund var biskop i Luleå stift från 1993 till 2002. Från 1994 till 2009 var han ordförande i Svenska Bibelsällskapet. Innan han blev biskop arbetade han bland annat som missionär och missionssekreterare för Svenska kyrkans mission.

Gudstjänstledare är Carl-Olof Strand. Anna Hallberg och Anna Stolpe står för sången och musiken.

Det är söndagsskola och efter gudstjänsten kyrkfika i Hammarbysalen. Välkommen!

Publicerat den 13 oktober