Ekumenisk påskkonferens med mersmak

För första gången så arrangeras  en ekumenisk påskkonferens i
Hammarbykyrkan,Triangelkyrkan och Skarpnäckskyrkan. Vi har bildat ett
ekumeniskt nätverk här på söder om söder  och ett resultat av detta var denna påskkonferns med rubriken Gud, Gemenskap och Glädje.

På skärtorsdagen kl 18  hade vi en Getsemaneafton med nattvard i
Triangelkyrkan. Kyrkan var fullsatt med deltagare  från alla kyrkorna och
andra också. Skärtorsdagens texter lästes av olika deltagare och Triangelkyrkans pastor  Pehr Hellberg  predikade  och några lokala musiker medverkade. Det blev en fin start på påsken.

På långfredagen samlades vi till en långfredagsgudstjänst. Även här var
Skarpnäckskyrkan nästan fullsatt. Annahita  Parsan predikade starkt omJesu sju ord på korset och lokala musiker medverkade även här.Det som var nytt och gripande för många av oss var att vi gavs  tillfälle att  var och en som ville fick gå fram och slå i en spik i ett stort träkors som symbol för att Jesu försoningsdöd gäller  också för våra synder idag.Vi upplevde verkligen långfredagen på ett personligt sätt. Istället  för kyrkkaffe fick vi  sedan frukt och juice efteråt på kyrktorget.

Vi avslutade sedan konferensen med påskdagens söndagsmässa i Hammarbykyrkan. Kyrkan var nästan fullsatt. Carl Johan Fred från Skarpnäckskyrkan predikade över påskens glädjebudskap. Annahita Parsan ledde gudstjänsten. Tillsammans fick vi ropa "Kristus är uppstånden" och sjunga påskens sånger. Hammarbykyrkans kör sjöng tre sånger med Håkan Sandlund som dirigent och en grupp från Hammarbykyrkans stora persiska förening medverkade med lovsånger. Efter gudstjänsten fylldes Hammarbysalen av fikasugna gudstjänstdeltagare och nya kontakter knöts över samfundsgränserna.

Vi tackar det ekumeniska nätverket i Söderort för det trevliga initiativet och hoppas på en upprepning nästa år.

Göran Ahlforn och Carl-Olof Strand

 

 

Publicerat den 30 mars