EFS Mittsveriges årskonferens i Hammarbykyrkan

Den 26-28 april håller EFS Mittsverige sin distriktskonferens och sitt årsmöte hos oss i Hammarbykyrkan. De tre föreningarna i vår kyrka svarar gemensamt för de praktiska arrangemangen.

Fredag 26 april kl 18 är det startgudstjänst då bl a Mia Ström, vår distriktsföreståndare, medverkar. Kl 18 börjar också en ungdomssamling. Kl 19.30 blir det musikcafé med Begis & Co.

Lördagen inleds med en morgongudstjänst kl 10 och sedan ägnas dagen åt seminarier och årsmötesförhandlingar. Kvällen avslutas kl 20.30 med en musikandakt.

Konferensen avslutas på söndag med en "mässa för alla nationaliteter". Då medverkar bl a Gustav Hafström, Annahita Parsan och Hammarbykyrkans kör.

Här hittar du en länk till EFS Mittsveriges webbplats där all information om konferensen finns tillgänglig.

http://www.efsmittsverige.org/2019/03/konferens-med-forvandling-pa-temat/.

 

Publicerat den 23 april