Den svenska föreningen har haft sitt årsmöte

Den svenska EFS-föreningens årsmöte hölls lördag den 18 mars i Hammarbysalen. Ca 45 medlemmar deltog i årsmötet. 

Mötesdeltagarna fick en som vanligt utförlig redogörelse för det år som gått. Ansvariga för föreningens olika verksamheter berättade om vad som hänt under 2016. Årsmötet fick också en redogörelse för hur ekonomin fallit ut. Året slutade med ett litet ekonomiskt överskott.

Efter en paus med servering av soppa och kaffe fortsatte årsmötet med de framåtblickande delarna på agendan. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget antogs. Anne Nord Sjöström och Gert Mulder invaldes i föreningens styrelse. Camilla "Mim" Öberg omvaldes som föreningens ordförande.

Vidare beslöts att styrelsen skall se över föreningens stadgar och i det sammanhanget föreslå att styrelsen skall bestå av minst sju i stället för som nu nio ledamöter. Beslut om reviderade stadgar tas vid två följande årsmöten.

Årsmötet fick också en kortfattad information om EFS planerade omorganisation som innebär att de nuvarande distrikten läggs ner. Information lämnades också om hur det nuvarande distriktets, EFS Mittsveriges, fastighetsägande planeras förändras. Detta berör Hammarbykyrkan eftersom fastigheten där kyrkan är inrymd ägs av EFS Mittsverige.

Mim Öberg avtackade Joel Gustavsson som lämnar styrelsen efter 9 år. Hon avtackade även Östen Brorson, som efter hela 31 år lämnar det viktiga Fastighetsutskottet. Östen har gjort en ovärderlig insats när det gäller att hålla kyrkans lokaler i gott skick till låga kostnader. Även Anita Strand tackades för många års arbete med att hålla medlemsregistret aktuellt.

Slutligen riktades från årsmötesdeltagarna varma tackord till Mim Öberg, som gjort en stor och mycket uppskattad insats som ordförande under 2016.

 

Publicerat den 19 mars