Calle Rosenius fyller 200 år

Den 3/2 2016 är det 200 år sedan Carl-Olof Rosenius föddes. Rosenius var "pappa" till EFS och ingick i dess första styrelse. Han avled 1868, 12 år efter att EFS grundades 1856.

Rosenius var född i Nysätra, Västerbotten som son till prästen Anders Rosenius. Denne hade i sin tur rötterna i Rosvik, norr om Piteå.

Efter skolgång i Piteå, Umeå och Härnösand började Carl-Olof 1938 studera teologi i Uppsala. Men studierna blev inte långvariga. Redan 1839 avbröt han studierna och blev i stället George Skotts assistent i den s k Engelska kyrkan vid Hötorget i Stockholm.

George Scott var en metodistpastor som gjort Sverige till sitt missionsfält. När Scott 1842 tvingades bort från Sverige övertog Rosenius verksamheten i den Engelska kyrkan (som sedemera köptes in av EFS och blev den första Betlehemskyrkan i Stockholm).

Rosenius var en mycket uppskattad lekmannapredikant och kom att betyda oerhört mycket för den lågkyrkliga väckelse som spred sig över Sverige i mitten av 1800-talet. Han verkade resten av sitt liv i Stockholm. Han var redaktör för tidningarna Pietisten, Mission-Tidningen m fl skrifter och författade även ett flertal böcker, som kommit ut på mer än 30 språk och i mer än 3 milj exemplar.

Rosenius författade också psalmer, t ex "Var jag går i skogar, berg och dalar" och den psalm som brukar betecknas som EFS nationalsång: "Med Gud och hans vänskap".

Hjalmar Holmquist (en känd kyrkohistoriker) sade så här om Rosenius: ”Efter reformationen har ingen enskild svensk utövat ett så omfattande och djupt inflytande på vårt folks religiösa och delvis allmänna fysionomi som Rosenius.

Nu är det alltså 200 år sedan denne andlige gigant föddes.

Publicerat den 1 februari