Bilder från Blasieholmskyrkan - Hammarbykyrkans föregångare

  • Interiör från Blasieholmskyrkan med predikstolen i bildens mit

  • Duvan på en av talarstolarna i Blasieholmskyrkan finns numera i Hammarbykyrkan.

  • Altarbordet i Blasieholmskyrkan

  • Lilla salen i Blasieholmskyrkan

  • Einar Thurfjell, EFS missionsföreståndare på 60-talet, framför det kors som numera finns i Hammarbykyrkans andaktsrum.

  • Einar Thurfjell i Blasieholmskyrkans predikstol.

  • Gustaf Emanuel Beskow - på medaljongen i Hammarbykyrkans entré

Hammarbykyrkan har ett ursprung i Blasieholmskyrkan. Denna kyrka låg mitt på Blasieholmen. Kyrkan var en av Stockholms största samlingslokaler och rymde som mest ca 3000 personer. Kyrkan övergick 1955 i EFS ägo. Den såldes inklusive tomt 1964 och revs 1966. 

Medlen från försäljningen fonderades i den s k Beskowska fonden. Fonden användes sedan dels för att täcka kostnaderna för uppförandet av Hammar-bykyrkan, dels har fondens avkastning ända sedan 1969 använts för löpande kostnader i Hammarbykyrkans verksamhet.

Blasieholmskyrkan byggdes 1868 på initiativ av Gustaf Emanuel Beskow. Kyrkan
fungerade som kapell inom Jakobs församling och hade bl a på Beskows tid delar av kungahuset som trogna besökare.

Beskow var en av initiativtagarna när Evangeliska Fosterlands-stiftelsen
(EFS) bildades. Han var även starkt engagerad i Stockholms stadsmission och var vidare med om att grunda Beskowska skolan. Han hade även ett finger med när Sophiahemmet kom till 1887. Han var också riksdagsman 1888-90.

I Hammarbykyrkans entré finns en s k medaljong med ett porträtt av Gustaf Emanuel Beskow.

I dagarna fick webbredaktören tillgång till några gamla bilder från Blasieholmskyrkan. Här kan du titta på de bilderna.

 

 

 

Publicerat den 27 februari