Årsmötestiden är här

Nu är det dags för årsmöten i våra olika föreningar.

Lördag den 10 mars kl 16.00 håller den svenska EFS-föreningen sitt årsmöte i Hammarbysalen.

Fredag den 16 mars håller den persiska EFS-föreningen sitt årsmöte. Årsmötet hålls efter bönegudstjänsten kl 18.00.

Den 13-15 april är det EFS Mittsveriges årskonferens på Hagabergs folkhögskola i Södertälje. Årsmötet hålls lördag den 14 april.

EFS Riks håller sin årskonferens den 10-13 maj, dvs Kristi Himmelfärdshelgen, i Luleå.

Anmäl gärna till din förenings styrelse om du har möjlighet och intresse av att representera föreningen vid årsmötena.

Publicerat den 27 februari