50 år sedan vandringskyrkan invigdes

I söndags - den 11 juni - var det 50 år sedan Hammarbykyrkan invigdes. Men inte den nuvarande byggnaden utan en monteringsfärdig s k vandringskyrka som uppfördes på det nuvarande parkeringsdäcket. Den togs alltså i bruk den 11 juni - också en söndag - och användes tills vår nuvarande kyrkobyggnad invigdes i oktober 1969. Vandringskyrkan flyttades 1970 till Tumba och blev där en del av Broängskyrkan.

Vandringskyrkan på parkeringsdäcket var den andra vandringskyrkan i Sverige. Den första fanns i Sigtuna och användes som prototyp för kyrkan på däcket. Denna uppfördes av byggföretaget Anders Diös - på tre månader - och kostade totalt 150 000 kr.

Vandringskyrkan bars upp av fyra höga limträbalkar och hade en yta av 10x10=100 kvm. Innerväggarna var klädda med liggande träpanel.

Verksamheten i kyrkan drevs av Hammarbykyrkans vänner, som 1968 kom att ombildas till EFS missionsförening i Hammarbykyrkan. Hammarbykyrkans vänner bildades den 21 mars 1965 men redan 1964 började det hållas söndagsgudstjänster i Hammarbyskolans aula på Petrejusvägen. Under maj månad 1967 hölls gudstjänsterna provisoriskt i stället i ett rum i det bostadshus som uppförts i anslutning till den blivande Hammarbykyrkan, det hus som numera ägs av Stockholms studentbostäder. Men fr o m den 11 juni 1967 kunde alltså gudstjänsterna alltså hållas i vandringskyrkan.

Pastor under tiden i vandringskyrkan var Fredrik Almqvist. Kantor vid invigningen av vandringskyrkan var en då mycket ung Lage Wedin. Lage är still going strong. Som pensionär sedan många år hoppar han då och då in som kantor även idag i Hammarbykyrkan. Senast i söndags - den 11 juni 2017 - satt han vi kyrkans orgel och kyrkans flygel och svarade för musiken i gudstjänsten!

Carl-Olof Strand

Baserat på fakta ur Allan Hofgrens skrift "Vårdkasar i Stockholm", som gavs ut till den "riktiga" Hammarbykyrkans 25-årsjubileum 1994.

Publicerat den 13 juni