Hoppa till innehållet

Själavård
Möjlighet till samtal


Vid olika händelser och skeenden kan det vara värdefullt att få prata med någon för att få hjälp att hantera livet och de vändningar det ibland tar.

Om du känner dig orolig, nedstämd eller bekymrad så kan det hjälpa att du blir lyssnad till och själv får ge uttryck för dina tankar. Men även i andra livssituationer är det värdefullt att ha någon att samtala med.

Våra präster i Hammarbykyrkan har stor erfarenhet av samtal och själavård. Samtalen sker under absolut tystnadsplikt och är kostnadsfria.

******************************************************************************************


Mats Backholm

Mats Backholm har mångårig erfarenhet av att möta olika människor i samtal. För honom är det viktigt att se och lyssna till varje person med empati, respekt och en icke-dömande attityd. Mats räknar med en varm och helande närvaro av en Gud som vill människan väl. Inget mänskligt är främmande för Gud.

Du är varmt välkommen att kontakta Mats!

Mobil: 073-50 43 430
matsbackholm@gmail.com

Samtalens längd är ca 45 minuter, möjlighet ges att återkomma flera gånger.

Tider: Tisdagar kl. 10.00 - 20.00

******************************************************************************************


Annahita Parsan

Präst med fördjupad själavårdsutbildning
Mobil: 073-8569435
annahita.parsan@hammarbykyrkan.nu

******************************************************************************************