Du är här:Start > Om oss > Vår tro > Gott Nytt År

Vi tror på en verklig Gud

Människan är skapad av Gud till att leva i gemenskap med andra människor och Honom.

Det blev inte som Gud hade tänkt, därför att människan gick sin egen väg. Vi har kommit bort från Gud och bort från varandra.

Gud har sänt oss Jesus Kristus, sin egen son, för att vi ska få kontakt med Gud och varandra igen. Jesus offrade sitt liv för att gemenskapen mellan Gud och oss skulle upprättas.

Det viktigaste i kristen tro är vad Jesus har gjort, framförallt Hans död och uppståndelse. Det är ett glatt budskap som talar om att det finns en väg tillbaka till Gud, genom tron på Jesus.

Gud har kommit till oss genom Jesus. Idag möter vi Honom framförallt i Bibeln, som är Guds ord till oss, i dopet och i nattvarden. Gud har också lovat att där vi samlas i Hans namn, där är Han med. Därför är gudstjänsten en värdefull mötesplats.

EFS är en evangelisk-luthersk rörelse.Det betyder:

Evangelisk - understryker att det centrala i kristendomen är evangeliet, det vill säga det glada budskapet om Jesus. Det är genom tron på Honom och inte på grund av egna meriter och prestationer som vi får leva i gemenskap med Gud.

Luthersk - markerar sambandet med den förnyelse i kyrkan som Luthers reformation på 1500-talet innebar. Martin Luther betonade att det Jesus Kristus gjort var det viktigaste i Bibeln.