Du är här:Start > Om oss > Vad är EFS?

VAD ÄR EFS?EFS betyder ”Evangeliska fosterlandsstiftelsen”, som är ett gammalt namn som levt kvar sedan 1856 då EFS bildades.Vi säger därför bara EFS.
EFS är självständig organisation inom Svenska kyrkan och finns i hela Sverige
EFS har liksom Svenska kyrkan en evangelisk-luthersk bekännelse
EFS VILL
 • betona mission och lekmannaengagemang
 • hjälpa människor att leva nära Jesus Kristus – uppmuntra och stödja personlig kristen tro
 • betona hela gudsfolkets roll som bärare av kyrkans uppdrag
 • inspirera till andligt samtal och bibelbruk
 • skapa personligt engagemang för mission lokalt och globalt

EFS HISTORIK

 • Bildades 1856
 • Skickade ut sina första missionärer 1866
 • Sjömansmissionen startade 1869 – överlämnades till SKUT 1974
 • SALT (barn och ungdomsorganisationen) bildades 2005
 • Den första samarbetskyrkan 1966
 • Samverkansavtal mellan EFS och Svenska Kyrkan 1990

EFS HAR ....

 • ca 14 000 medlemmar
 • Ca 400 EFS-föreningar
 • 7 distrikt
 • Huvudkontor i Uppsala
 • Johannelunds Teologiska Högskola
 • 8 folkhögskolor
 • C.a 40 gårdar, sommarhem, caféer m.m.
 • Utlandsarbete i Eritrea, Etiopien, Indien, Malawi, Sudan och Tanzania tillsammans med Svenska kyrkan och systerkyrkor i resp. land.
 • Studieverksamhet via SENSUS
 • Samarbetskyrkor med Sv kyrkan
 • EFS-kyrkor
 • EFS missionshus/bönhus