Du är här:Start > Om oss

Hammarbykyrkan

är en distriktskyrka inom Svenska kyrkan. Verksamheten var under mer än 20 år en samarbetskyrka mellan EFS och Svenska kyrkan i Skarpnäcks församling. Men fr o m den 1/7 2013 drog sig församlingen ur samarbetet. Verksamheten drivs och finansieras fr o m 1/7 2013 helt på ideell basis.

Den urprungliga föreningen, EFS Missionsförening i Hammarbykyrkan, kallar vi numera ofta "den svenska föreningen" eftersom dess verksamhet primärt riktar sig mot svensktalande personer, dels EFS-are i Stockholm, dels alla boende på Hammarbyhöjden.

Sedan några år finns också en persisk EFS-förening bestående av farsitalande kristna i Hammarbykyrkan, pesoner som oftast har sitt ursprung i Iran. För den föreningen hålls bl a gudstjänster på farsi, det dominerande språket i Iran.

Ganska nyligen tillkom dessutom en grupp kristna med rötterna i Oromoprovinsen i Etiopien, som också - i första hand på lördagar - håller till i kyrkans lokaler. De är numera också anslutna till EFS - i form av en EFS-grupp.

EFS står för Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, en självständig missionsorganisation inom Svenska kyrkan. EFS grundades 1856 och har f n ca 14.000 medlemmar i Sverige.

För Dig som bor på Hammarbyhöjden är Hammarbykyrkan din naturliga distriktskyrka. Gudstjänsterna följer Svenska Kyrkans ordning. Du kan också vända dig till Hammarbykyrkan när det gäller dop och begravningar. Våra präster är prästvigda för tjänst i Svenska kyrkan.

Hammarbykyrkan vill kännetecknas av:
  • Att vara en kyrka som prioriterar gudstjänstfirandet
  • Att ha ett EFS-inspirerat arbetssätt och en EFS-inspirerad teologi
  • Att vara en barnvänlig kyrka
  • Att erbjuda en god gemenskap med positivt personligt bemötande
  • Att ha ett rikt och varierat musikliv - kopplat till gudstjänstfirandet
  • Att i största möjliga mån tillgodose olika önskemål om den kristna trons uttrycksformer ( t ex genom att balansera mellan karismatiska och mer traditionella uttrycksformer).