Hammarbykyrkans kör

Vuxenkör med blandad repertoar.
Övning på tisdagar kl. 19.00.
Ledare: Alwar Almqvist

Arrangeras i samarbete med Sensus Studieförbund