Gudstjänsten på söndagar kl 11.00 är vår viktigaste samling. Då möts vi i kyrksalen - boende på Hammarbyhöjden och medlemmar i den svenska EFS-föreningen - till en stund med bön, sång och predikan. Efteråt dricker vi kaffe och äter smörgåsar och fikabröd i Hammarbysalen.I anslutning till gudstjänsten är det ibland söndagsskola för barnen (se kalendern). De är först med en stund uppe i kyrksalen och går sedan ner till studierummen i kyrkans bottenplan för söndagsskola. Efter gudstjänsten är det kyrkfika i Hammarbysalen.


Under veckorna har vi olika aktiviteter för barn- och ungdomar, sång och musik, seniorer och daglediga vuxna. Dessutom finns sedan hösten 2012 en stor grupp persiska, farsitalande nykristna perser i vår kyrka.