Du är här:Start > Samtal/Själavård

Själavård
Möjlighet till samtal


Vid olika händelser och skeenden kan det vara värdefullt att få prata med någon för att få hjälp att hantera livet och de vändningar det ibland tar.

Om du känner dig orolig, nedstämd eller bekymrad så kan det hjälpa att du blir lyssnad till och själv får ge uttryck för dina tankar. Men även i andra livssituationer är det värdefullt att ha någon att samtala med.

Våra präster i Hammarbykyrkan har stor erfarenhet av samtal och själavård. Samtalen sker under absolut tystnadsplikt och är kostnadsfria.


Annahita Parsan

Präst med fördjupad själavårdsutbildning
Mobil: 073-8569435
annahita.parsan@hammarbykyrkan.nu

******************************************************************************************