Här hittar du bilder och texter från Hammarbykyrkans mer än  40-åriga historia.