Styrelseledamöter i EFS missionsförening i Hammarbykyrkan

Camilla (Mim) Öberg, ordförande
Gladys Huancuo
Andreas Kindbom
Lasse Magnusson
Gert Mulder
Gun-Britt Nylund
Ulf Perbo
Anne Nord Sjöström

Martin Stenvall är adjungerad som kassör