Styrelseledamöter i EFS missionsförening i Hammarbykyrkan

Ulf Perbo (ordf)
Andreas Kindbom
Lasse Magnusson
Gert Mulder
Gun-Britt Nylund
Christina Rålamb
Lotta Roos


Martin Stenvall är adjungerad som kassör