Hammarbykyrkan med i EFS-toppen

EFS årsskrift 2016 kom idag med posten tillsammans med ett aktuellt nummer av EFS Missionstidning Budbäraren. Webbredaktören har tittat lite i den medlemsstatistik som finns i årsskriften.

Tillsammans har den svenska och den persiska EFS-föreningen i Hammarbykyrkan 329 medlemmar, varav den svenska står för 188 och den persiska för 141.

Fler EFS-medlemmar har bara Betlehemskyrkan (412), Lötenkyrkan (357) och Umeå (330).

Om vi dessutom räknar in den Oromo-grupp som numera också firar gudstjänst i Hammarbykyrkan passerar vi Lötenkyrkan och blir EFS näst största kyrka medlemsmässigt i Sverige. Oromogruppen är dock inte formella medlemmar i EFS men har genom ursprunget i Mekande Yesus i Etiopien en stark EFS-anknytning.

Det EFS-distrikt vi tillhör, EFS Mittsverige, har 2751 EFS-medlemmar, näst flest efter EFS i Västerbotten. Medlemsantalet i vårt distrikt minskade 2016 med 148 personer. EFS i Västsverige var det enda distrikt som fick ett ökat medlemsantal. Totalt minskade antalet medlemmar inom EFS med 348 personer.

Trots medlemsminskningen redovisas en ökning av antalet deltagare i EFS-föreningarnas samlade aktiviteter 2016 med 948 deltagare. EFS i Västsverige drar upp den siffran rejält - medan bl a vårt distrikt redovisar färre deltagare i aktiviteter (-818).

Publicerat den 28 april