Camilla Öberg - ny ordförande i den svenska EFS-föreningen

Webbredaktionen har bett Camilla Öberg, ny ordförande för den svenska EFS-föreningen i Hammarbykyrkan, att presentera sig. Så här skriver Mim (som hon oftast kallas) till oss alla:

------------------------------------------------------------------------

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörkret och en Gudsvind svepte fram över vattnet. Gud sade: Ljus bli till! Och ljuset blev till. Gud såg att ljuset var gott och han skiljde ljuset från mörkret.

En Gudsvind svepte fram. Ljus blev till. Gud skiljde ljus från mörker. Det finns alltid mörker som vill skilja oss från ljuset. Men Gud hjälper oss att se ljuset. Dag efter dag sveper hans Ande fram för att låta det ske. Hammarbykyrkan har en uppgift att lysa, klart och starkt!

Camilla Öberg heter jag och blev i mars ordförande i Hammarbykyrkan efter Göran Ahlforn. Tack kära ni för all värme, uppmuntran och support ni alla redan har gett mig!

Jag har varit med i Hammarbykyrkan i sex år och i styrelsen i ett år. Jag har erfarenhet från olika kristna miljöer men har främst vistats i och vuxit inom Credo och EFS. Yrkesmässigt driver jag ett vårdföretag och har en logopedexamen och en MBA-examen.

Som styrelse och ledning har vi flera stora frågor att arbeta med under det kommande året.

Att hålla korset i centrum är vår främsta uppgift, det är grunden för allt vi gör och är.

Kommunikation
Att prata och att lyssna är en helig väg till förståelse och utveckling. Att främja dialog internt och externt.

Riktning
Att samla våra krafter, vår tid och vårt engagemang åt samma håll. Att hitta gemensamma mål och strategier att nå dem.

Samverkan
Att alla föreningar inom Hammarbykyrkan ska känna förtroende för varandra och uppmuntra och förstärka varandra.

Resurser
Att förvalta våra personella och ekonomiska resurser, att få dem att växa och utvecklas.Precis som den lame mannens vänner gjorde när de bröt upp taket för att komma fram till Jesus ska vi mobilisera uppfinningsrikedom, målmedvetenhet och mod att alltid söka nya öppningar för att nå Guds rike och för att hitta framkomlighet i de utmaningar vi ställs inför.

Den välgörenhetsgala som hölls lördag 2/4 var inte bara en sprakande fest och njutning för alla sinnen. Det var också en formidabel uppvisning i Hammarbykyrkans samlade kapacitet att åstadkomma något stort och kraftfullt som både har ett otvetydigt andligt budskap om att Jesus kan förändra liv och ett praktiskt om att vi kan arbeta, tillsammans i glädje och mot samma mål.  

Så kom och var med i den gemensamma lovsången som ska föra oss genom 2016. I tjänst för Kristus.

Camilla Öberg
ny ordförande i EFS missionsförening i Hammarbykyrkan

Publicerat den 4 april