Hoppa till innehållet

Tom Wright: Den historiske Jesus - en utmaning nu som då

(Libris 2000)
Uppståndelsen är nyckeln till den kristna tron. Det är för mig huvudbudskapet i Tom Wrights bok "Den historiske Jesus - en utmaning nu som då". Tom Wright är anglikansk präst och teolog vid Westminster Abbey i London. "Den historiske Jesus" är en slags populärvetenskaplig version av hans vetenskapliga verk på 700 sidor, "Jesus and the victory of God".
Wright läser evangelierna och Paulus med en djup kunskap om judisk religionsutövning och judiskt tänkande under 100-talet, dvs under den tid då kristendomen växte fram.Han menar att man faktiskt kan komma till nya slutsatser, 2000 år efteråt, inte genom att identifiera nya fakta om Jesus, utan snarare genom att ta del av ny kunskap om den miljö i vilken Jesus verkade och därmed göra en modifierad tolkning av Jesusgestalten.
Jesus framträder i Tom Wrights tolkning som en teologiskt mycket medveten jude vars mål var att bli den genom vilken Gud skulle ombilda sitt folk Israel. Med andra ord tillkännagav han Guds rike. Han gjorde anspråk på att vara den Messias som genom sitt lidande skulle befria Israel och han gjorde också anspråk på att det var Israels Gud själv som genom honom tog på sig uppgiften.
Jesus trodde, säger Wright, att Israels historia genom honom hade kommit till en vändpunkt. Han förkunnade att den väg som ledde till gudsriket var fredens väg, kärlekens väg, korsets väg. Genom att genom korsdöden som Israels representant så att säga "förlora slaget" skulle Israels bli hela världens ljus, inte bara sitt eget ljus.

Det som bekräftar Jesu egen tolkning av sin uppgift är uppståndelsen. Wright gör en noggrann genomgång av uppståndelsebegreppet utifrån Paulus i 1 Korinterbrevet 15 och med utgångspunkt även i den judiska tron på 100-talet. Han kommer fram till att med uppståndelse måste menas ett kroppsligt återuppväckande från de döda. Jesu uppståndels var det ögonblick då Gud skaparen uppfyllde de mycket gamla löften han dett till Israel. Den är prototypen för hela Guds folks uppståndelse vid slutet av "de sista dagarna" och alltså grunden för alla kristnas hopp och för den nuvarande kristna tjänsten.
I slutet av boken placerar Tom Wright in sina tankegångar i vår tids postmodernism och ställer frågan hur denne historiske Jesus kan sprida ljus över vår egen tid. Från och med uppståndelsen lever vi i den nya tidsåldern, den redan påbörjade nya världen. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Kyrkan, Jesu efterföljare, befinner sig alltså i en ljusnande tid mellan påsk och den stora fulländningen. Vi är kallade, säger Wright, att i världen avspegla Guds skapande och befriande kärlek - skapade för relationer, förvaltarskap och tillbedjan, eller med litet mer populärt ordval, för sex, trädgårdsskötsel och Gud!
När man läser en bok som Wrights inser man att en välskriven och väl underbyggd bok kan ge mer än hundra predikningar!

Carl-Olof Strand