Hoppa till innehållet

Thomas Cahill: Historien om Jesus - mannen som förändrade världen

(Forum 2001)

För ett 15-tal år sedan utsåg Nationaenlyclopedins redaktion de 50 människor som betytt mest i världshistorien. På de tre första platserna hamnade de tre stora religionsstiftarna, Muhammed, Jesus och Budda. På fjärde plats, om jag nu minns rätt, återfanns aposteln Paulus.Jesus blev alltså bara "tvåa" i denna omröstning. Rättvist eller ej, kan man ju undra. Men vare hur det vill med det - tillsammans bildar "tvåan" Jesus Kristus och "fyran" Paulus en oslagbar duo - tillsammans med de andra lärjungarna till Jesus skapade de kristendomen, världens mest spridda religion.
Om detta, dvs om hur kristendomen kom till - som en syntes av berättelserna om Jesu liv på jorden under drygt trettio år och apostlarnas vidaretolkning av dessa berättelser - handlar Thomas Cahills bok "Historien om Jesus". Den ingår i en planerad serie om sju band som skall berätta om historiens vändpunkter. Thomas Cahill har varit verksam som bokförläggare och har studerat litteratur, filosofi och teologi. Dock är Cahill en amatörteolog, dvs han har aldrig varit verksam som präst eller förkunnare. Det är kanske det som gör hans bok så lättillgänglig, som gör att han kan skriva för oss vanliga dödliga icke teologiskt utbildade personer. Själv har jag nog knappast läst någon bok som gett mig en så bra och samtidigt lättillgänglig bild av vad kristendom är och varför kristendomen blev som den blev.

Cahill inleder sin berättelse med att placera in Jesu tid i den historiska utvecklingen i Mellanöstern. Judarna är kuvade av de romeska härskarna, den gammaltestamentliga storhetstiden är förbi. En man vandrar genom landet, följd av ett antal män och kvinnor som faschineras av hans tal, hans liknelser och hans sätt att vara mot medmänniskorna. Man håller i huvudsak till uppe i Galiléen - men söker sig vid påsktiden upp till Jerusalem och det heliga templet. Där i Jerusalem grips mannen, anklagas för att ha försökt göra sig till "judarnas konung" och avrättas genom dåtidens grymmaste straff, korsfästning. Sen borde det egentligen ha varit slut på berättelsen. Men det unika händer, mannen uppstår från döden, visar sig för sina anhängare, uppmanar dem att sprida hans budskap över hela världen och lovar att vara med dem alla dagar intill tidens slut.

Cahills bok berättar sen historien om hur denna otroliga händelse, uppståndelsen, blir grunden för församlingar i Jesu efterföljd. Församlingarna förföljs av fariseerna, Jesu motståndare redan under hans tid på jorden. En av de främsta motståndarna är Paulus av Tarsus. Att Paulus några år efter Jesu död kastas till marken på väg mot Damaskus och genomgår världens mest berömda omvändelse, blir den kanske viktigaste händelsen i kristendomens historia efter Jesu uppståndelse. Paulus gör teologi, gör religion av berättelserna om Jesu liv, han tolkar och förklarar de memorerade Jesusorden.Han blir den enskilt viktigaste missionären i världshistorien.
Jesus var jude - men kristendomen kom att bli en religion även för de som judarna kallade hedningar, dvs icke-judar. En av evangelisterna, Lukas, skev sitt evangelium just för dessa hedningar. Cahill berättar om vad som kännetecknar just detta evangelium, vilken tolkning av Jesusberättelserna som behövdes för att göra dem begripliga för icke-judar.
Det fjärde evangeliet, Johannesevangeliet, är dock bibelns kanske mest intressanta bok. Johannesevangeliet är det evangelium, som nedtecknades senast. Någon gång på 90-talet efter Jesu födelse tror man att texten kom till. I Johannesevangeliet ser vi för första gången Jesus hyllad som Gud. De tidiga evangelisterna, synoptikerna, liksom Paulus anser enligt Cahill att Jesus är en mänsklig gudason, skapad till Guds avbild som alla andra, men en fullkomlig avbild eftersom han handlar i fullkomlig lydnad mot Gud Fadern. Men i Johannesevangeliet "blir ordet kött och tar sin boning bland oss", i Johannesevangeliet är Gud förkroppsligad i Jesus. "JAG ÄR" säger Jesus upprepade gånger i evangeliet. Hos Johannes läggs, kan man kanske säga, grunden till den treenighetslära som så småningom, när kyrkan på 300-talet växt sig stark, blev kärnan i den kristna kyrkans bekännelse genom århundradena.
Det avslutande kapitlet i Cahills bok heter "I går, idag och i all evighet" och handlar om världen efter Jesus. Kristendomen har överlevt och lever fortfarande stark Men detta har självfallet inte "gått på räls". Det rena evangeliet har ofta varit utsatt för hot, men säger Cahill : En liten rest av evangeliets ursprungliga kärna har blivit kvar genom hela Västerlandets historia, just så mycket att nya människor och nya rörelser har kunnat hämta sälta, styrka och livsmod ur det överlämnade kapitalet. Cahill pekar också på det direkta sambandet mellan Jesu lära och sådana västerländska värderingar som individens rätt till sitt eget liv, framtidshopp och rättvisa, medmänsklighetens tradition, där friheten balanseras mot nästankärleken. Jesus är mannen som förändrade världen.
"Vare sig vi är judar eller kristna, troende eller ateister, kan vi inte radera ut Jesusgestalten", avslutar Cahill sin bok. "Som en sista judisk profet, som oskyldigt försoningsoffer, som idealmänniska, letar han sig fram på olika sätt i vårt samhälle och ligger innesluten i vår föreställningsvärld. Han är den nästan omärkliga ingrediens som sätter smak på allt. Han är den måttstock med vilken vi till sist mäter alla moraliska handlingar".

Carl-Olof Strand