Hoppa till innehållet

Stefan Einhorn: En dold Gud

Stefan Einhorn är professor i molekylär onkologi vid Karolinska institutet. I boken "En dold Gud", som nu föreligger i MånPocket, berättar han hur tanken på en dold och i princip obeskrivlig Gud, skaparen och upprätthållaren av Alltet, framträder i världens stora religioner .

Einhorn berättar om den dolde Guden i de monteistiska religionerna judendom, kristendom och islam, främst i dessa religioners mystiska yttringar. Han går också igenom de österländska religionerna, hinduismen, buddismen och de kinesiska och japanska religonerna och finner samma dolda Kraft.

I ett kapitel beskriver han dagsläget vad gäller vetenskapens syn på Gud. Den moderna vetenskapen tydliggör allt mer hur obegriplig världen och livet egentligen är, däför kan man kanske säga att Gud idag är en mer sannolikt förklaringsfaktor för många vetenskapsmän än Han var för 10-20 år sedan.

Einhorn tar också upp frågan om Gud som något som finns i vårt medvetande contra en Gud som en objektiv verklighet. Han menar att psykologin entydigt hävdar att Gud i psykologiskt hänsseende är en realitet och kanske t o m en nödvändighet för att vi som människor skall kunna leva våra liv. Men existerar Gud verkligen oberoende av vårt psyke, som en objektiv kraft som påverkar vår tillvaro?

I ett kapitel listar Stefan Einhorn argumenten för och emot Guds existens. Det viktigaste Gudsargumentet menar han är människans och naturens oerhörda komplexitet. Människors egna vittnesbörd, moralen och etiken som följer av Gudstanken ser han också som viktiga. På själva frågan "Finns Gud" svarar Einhorn att det ankommer på varje människa att ställa frågan och att sedan, med hjälp av de metoder hon väljer, söka efter svaret. Detta gör man enligt Einhorn bäst inom den religion man själv vuxit upp i - Stefan Einhorn har själv judiska rötter från pappa Jerzy. Men han synes mena att allt religioner kan ge vägledning i sökandet och ev också i finnandet.

Gud är dold - men samtidigt ständigt närvarande. Endast med en känsla av ödmjukhet och av att aldrig kunna förstå kan vi närma oss det gudomliga.

Carl-Olof Strand