Hoppa till innehållet

Stefan Edman och Martin Lönnebo: Jordens och själens överlevnad.

En brevväxling från 2018.

Cordia 2008

Stefan Edman och Martin Lönnebo är var för sig kristna giganter i vår tid. Stefan Edman är biolog och författare med ett fyrtiotal böcker och även statliga utredningar bakom sig. Martin Lönnebo är f d biskop, författare med rötter i EFS-täta trakter i Västerbotten och skapare av den kända Frälsarkransen.

Under "klimatväckelsens" år 2008 skrev de "Jordens och själens överlevnad", en bok som innehåller många kloka tankar om människans situation på jorden, om trons innehåll mm. Webbredaktör har nu "äntligen" läst deras bok. Den är upplagd som en brevväxling mellan Stefan och Martin, en brevväxling som äger rum år 2018, dvs tio år efter det att boken skrevs. Den fiktiva brevväxlingen äger rum efter det att en Meganiño, en förödande storm drabbat stora delar av jordens tropiska trakter, ödelagt städer och resulterat i hundratusentals döda.

Klimatväckelsen har sedan dess kommit av sig, utvecklingen mot allt högre koldioxidhalt i atmosfären fortsätter för närvarande i en takt som med stor sannolikhet innebär en uppvärmning av jordens atmosfär med mer än de 2 grader som kan tillåtas om inte utvecklingen skall gå över styr. Och det är också i stort sett så de bägge författarna utgår från att det kommer att bli när de låter den fiktiva stormfloden dränka stora kustområden år 2018.

I brevväxlingen låter författarna oss få del av sin visdom, en visdom som de delat med sig av i flera av sina tidigare böcker. Martin Lönnebo skriver om om Livslagen, som säger att människan är ett mikrokosmos av tre "världar": Biosfären - den tunna hinnan runt klotet där liv är möjligt. Nousfären - förnufts- och andevärlden samt Teknosfären - människans skapelse som frukten av hennes tankeförmåga och möda. Hans tes är att Teknosfären fått alldeles för stor makt och att Nousfären, den andliga dimensionen, måste stärkas radikalt för att Biosfären skall kunna räddas. Människan är, säger han, "en meningskapande relationsvarelse placerad i kosmos". Människans mål är "att nå sin möjlighet, att utifrån sitt arv och sin miljö under sin livstid blomstra och mogna så att hon finner lyckan och blir till glädje för livet". Ordet "mognad" återkommer ofta i Martin Lönnebos brev i boken, människan behöver mogna för att klara av att hantera den komplexa avvägningen mellan biosfären och teknosfären. Och mognaden uppnår vi genom att Nousfärens betydelse radikalt ökar i vår tillvaro.

Medan Martin Lönnebo i boken står för de mest djupsinniga filosofiska utläggningarna är Stefan Edmans inlägg lite mer inriktade på konkreta möjliga åtgärder, hur vi som människor och politiska varelser kan vara med och arbeta för jordens och själens överlevnad. "Jag är possibilist", säger Stefan, och lyfter hela tiden fram våra möjligheter snarare än de hot vi ser. Stefans viktigaste bidrag är nog hans betoning av Förundran, människans möjlighet att förundra sig inför skapelsens vishet och skönhet. Webbredaktören/anmälaren känner igen detta från Stefans tidigare böcker, ja frågan är om någon lika bra som Stefan lyckats övertyga om den nödvändiga existensen av den Skapare som ligger bakom den värld vi förundras över.

Men Stefan har också andra F i sin "F-strategi". Dessa F är Förtröstan, Förändring, Förståelse, Försoning och Förnöjsamhet. I boken finns utläggningar också om dessa F, dock blir det för långt att här återge dem.

"Jordens och själens överlevnad" - kan läsas som ett intressant tankeutbyte 2018, ett tankeutbyte mot en mörk bakgrund av en stor katastrof som drabbat jorden. Att författarna valt detta "framtidsgrepp" kan möjligen ifrågasättas. För anmälaren känns det som ett kanske inte helt nödvändigt konstgrepp. Men boken ger också en bra sammanfattande bild av Martins och Stefans samlade och viktiga bidrag till vår syn på Skaparen och skapelsen, på kristendomen, och på människans och jordens möjliga framtid. Bägge två är klart lysande företrädare för en kristen, andlig syn på tillvaron och i de delarna är "Jordens och själens överlevnad" en ytterst läsvärd bok.

Carl-Olof Strand