Hoppa till innehållet

Staffan Ekendahl:
Amerikanarna - sådana är de, så tänker de


(Månpocket 2005)
Efter Irakkriget står Amerika och George W Bush inte särskilt högt i kurs i Sverige och Europa. Överhuvudtaget har den svenska synen på det stora landet i väster varit starkt negativ ända sedan Vietnamkrigets dagar. Ändå är vi i vissa avseende Europas kanske mest amerikaniserade land, åtminstone om vi talar om filmer, musik och annan populärkultur. En absolut majoritet av allt som sänds på svenska TV-kanaler har t ex amerikanskt ursprung. Att förstå denna amerikanska kultur, hur amerikanarna är och hur de tänker borde därför vara en plikt för varje svensk medborgare. Som en hjälp på traven i detta avseende har Staffan Ekendahl skrivit boken "Amerikanarna - sådana är de, så tänker de".
Ekendahls bok ger en lättillgänglig bild av det amerikanska samhällets och kulturens olika egenheter. Staffan Ekendahl är journalist, var mellan 1993 och 1996 Sveriges radios korrespondent i Washington. Idag känns hans röst igen först och främst i Sveriges radios bästa program, Gomorron Världen (som sänds på söndagsmorgnarna mellan 9.00 och 11.00).
Ett absolut grundläggande drag i den amerikanska livsstilen är tron på individens frihet, en tro som enligt Ekendahl grundlades under de år när Nordamerika befolkades av européer, oftast på flykt från ofrihet, religionstvång etc. i det egna landet. Friheten är alltså det amerikanska kännetecknet nummer ett, frihet från olika former av statlig styrning, tro på individens egna inneboende kraft, beundran för "the self-made man", som trots dåliga odds kan ta sig fram och bli något stort i samhället. Den amerikanska drömmen innehåller också mycket av förändringsvänlighet. Detta drag är nästan genetiskt betingat. De som t ex likt Mobergs Karl-Oskar och Kristina bröt upp från sina fattiga jordar i Småland var ju de som vågade ta steget ut i det okända. De som stannade kvar var de som prioriterade tryggheten mer än möjligheten till förändring och förbättring. "I USA röstar folk på politiker som lovar förändring, i Europa däremot röstar man på dem som lovar trygghet", säger Ekendahl.
Ekendahls bok innehåller en bred genomgång av olika områden. Han behandlar bl a den amerikanska vapenkulturen, som vi har så svårt att förstå i Europa - men som förstås härleds tillbaka till den generella frihetsprioriteringen. De svartas situation behandlas liksom de spansktalandes "explosion" under de senaste decennierna (som gått så långt att "latinos" numera är USA största minoritet"). Den förnämliga amerikanska utbildnings- och forskningsverksamheten får ett eget kapitel. Efter andra världskriget har USA helt dominerat spetsforskningen i världen och ca 60 procent av alla nobelpristagare efter kriget kommer från USA. För sportintresserade finns ett kapitel om de annorlunda amerikanska sporterna. Baseball, american football och basketboll är de stora sporterna i USA och av dessa har egentligen endast basket - förresten uppfunnet av en KFUM-präst - fått en någorlunda stark ställning hos oss i Europa och Sverige.
Religion, frivilliginsatser och abortmotstånd ägnas var sitt kapitel. USA är världens mest religiösa modernt utvecklade land. Över 40 procent av amerikanarna går i kyrkan minst en gång i veckan, att jämföra med några få procent i Sverige. Cirka 95 procent säger sig tro på Gud, 86 procent tror på ett himmelrike och 76 procent tror att helvetet existerar. Allt enligt Staffan Ekendalh. Just nu leds ju dessutom landet av en "pånyttfödd kristen", George W Bush. Han tillhör den mycket starka konservativt protestantiskt kristna rörelse som på senare år fått allt större inflytande i USA. Detta inflytande märks också i den eviga abortdebatten - där "pro life", dvs mot abort, står mot "pro choice", dvs prioriteringen av kvinnans valfrihet (där den nuvarande fri abort-möjligheten faktiskt härrör från en tolkning i högsta domstolen av författningen och inte från en omröstning i USA:s "riksdag", kongressen). Pro life-vännerna har de senaste åren flyttat fram sina positioner. Abortfrågan är överhuvudtaget en mycket stor fråga i USA.
I USA existerar knappt någon offentlig fattigvård. I stället finns en omfattande välgörenhetssektor. Bara i staden Washington fanns - när Ekendalh gjorde en räkning - 23 organisationer, de flesta knutna till kyrkor, som driver soppkök för fattiga. Ekendahl berättar också om några stora donatorer, varav Carnegie är den kanske mest berömda. Han började med två tomma händer och slutade som supermiljonär. Fram till sin död 1919 skänkte han sedan bort 90 procent av sin förmögenhet, en handling som sedan bildat mönster och som bl a följs av dagens supermiljonärer som Bill Gates och George Soros. Att bli rik är i USA helt OK - men vill man gå till eftervärlden med ett positivt eftermäle bör man helst sluta sina dagar som stor donator, att likt Carnegie "ge något tillbaka" till de som har det sämre.
En viktig del i Ekendalhs bok handlar också om hur USA påverkats av "nine-eleven", dvs terrorattentatet mot World Trade Center den 11 september 2001. Ingen händelse i USA:s historia har skakat om amerikanarna så mycket som detta. George W Bush - med sin totala oerfarenhet av internationell politik - fick ta fram en helt ny strategi - kriget mot terrorismen. Attacken den 11 september förklarar självfallet den mycket mer aggressiva amerikanska politik vi upplever idag och som haft så svårt att få acceptans i Europa. Det andra Irakkriget hade väl knappast kommit till stånd utan den 11 september. Hur det skall gå med Irak avstår Ekendahl i stort att spekulera i - kriget är för närliggande i tiden för att man skall kunna dra några slutsatser om framtiden. Det kan gå bra , dvs Irak kan bli ett brohuvud till demokrati i Mellanöstern, men det kan också gå riktigt illa, så att USA får ett nytt Vietnam på halsen.
Denna långa anmälan av Ekendalhs "Amerikanarna" visar förstås att webbredaktören haft mycket stort utbyte av att läsa boken. En liten invändning kanske är att vissa fakta dyker upp flera gånger i boken, som om den inte var en helhet utan mer bestod av ett antal vid olika tillfällen skrivna kapitel. Men helhetsintrycket är mycket positivt - lättillgängligt och samtidigt brett, underhållande och faktaspäckat.
Carl-Olof Strand