Hoppa till innehållet

Sören Wibeck:
Jesus - Jude, Rebell, Gud?

(Historiska Media 2007)

Jesus Kristus är världshistoriens mest inflytelserika person, i varje fall ur vårt västerländska, kristna perspektiv. Kristendomen är idag världens särklassiskt största religion med mer än 2 miljarder bekännare över hela världen. Kristendomens tyngdpunkt förskjuts successivt från Europa och USA till det södra halvklotet. I Sydamerika, i Afrika och i t ex Sykorea är kristendomen för närvarande på snabb frammarsch. Enligt en amerikansk sociolog finns det ca 175 000 böcker om Jesus på ca 500 språk. I den här boken, "Jesus - Jude, Rebell, Gud?" kompletterar Sören Wibeck den oerhört omfattande litteraturen med en ny bok om Jesus.
Sören Wibeck är journalist med religion som specialitet. Han har bl a skrivit en bok om korstågen, som webbredaktören nyligen anmält på Hammarbywebben. Nu har han alltså fördjupat sig i kristendomens centralgestalt Jesus Kristus. Hans bok handlar mest om Jesus, den historiske person som levde för 2000 år sedan. Däremot handlar den inte särskilt mycket om den mytoloiserade gestalt - Kristus - som dyrkats i den kristna kyrkan genom två årtusenden. Genom modern historisk forskning sätts Jesus in i sitt judiska sammanhang och bilden av den historiske Jesus kompletteras och fördjupas. Det är denna moderna Jesusbild som Wibeck försöker förmedla till läsarna.
I bokens inledning ställer Wibeck skeptikerns yttersta fråga, dvs frågan om Jesus överhuvudtaget existerat. Ett tag i Jesusforskningens historia var det inne att hävda att Jesu liv och gärningar bara var en myt, skapad av Matteus, Markus, Lukas, Johannes och Paulus. Denna uppfattning är dock numera vederlagd och ingen seriös forskare betvivlar längre att Jesus levt på jorden.
Wibeck granskar sedan de historiska källorna. Ett problem i Jesusforskningen är att det nästan inte finns några utombibliska källor som direkt berättar om Jesus. Det stora undantaget är den judiske historikern Josefus - som i "Judarnas gamla historia" berättar om Jesus, "en vis man som gjorde underbara saker". Men tillsammans med romerska källor från kristendomens barndom, de apokryfiska evangelierna och kyrkofädernas tidiga skrifter är Jesu existens väl belagd.
Ett omfattande avsnitt i Wibecks bok handlar om Jesusforskningens historia. Fram till 1700-talets början var Kristusbilden totalt mytologiserad och det fanns inget utrymme för att studera den historiske Jesus. Men med upplysningen öppnades sådana möjligheter. Den store giganten inom området är Albert Schweitzer, teolog, musiker och så småningom missionsläkare i Lambarene i Afrika. Hans genomgång av Jesusforskningen fram till nittonhundratalets början blev epokgörande. Enligt Wibeck var Schweitzers Jesus en jude, kulturellt avlägsen och besatt av eskatologi, läran om de yttersta tingen. Bilden möttes av omfattande kritik - men trots detta blev hans analys närmast allenarådande fram till andra världskriget.
Den senare delen av Wibecks bok om Jesus berättar om den moderna Jesusforskningens bild av mannen från Nasaret. Jesus placeras in i sin tids politiska sammanhang, Wibeck berättar om Jesu födelseplats (som han anser vara Nasaret trots berättelserna om födelsen i Betlehem). Han går igenom Jesu familjeförhållanden, berättar om Jesus som politisk rebell och avslutar boken med att berätta om den sista veckan i Jerusalem, om Jesu död och uppståndelse.

Vad anser då Wibeck om Jesus? Framställningen är överlag mycket neutral och försöker belysa olika "sidors" bild av Jesusgestalten. Dock framgår ganska tydligt att Jesus för Wibeck främst är en rebell, en obekväm person för den judiska ledningen och för romarna. När han under påskveckan ger sig på "månglarna" i templet är måttet rågat och hans ställs inför rätta, döms och korsfästs. I den för den kristne absolut avgörande frågan om Jesu uppståndelse är Wibeck neutral. Han syns anse att lärjungarna själva var övertygade om att Jesus verkligen uppstod. Den oerhörda kraften i kristendomens budskap under de första åren byggde på denna starka övertygelse. Men, säger Wibeck, uppståndelsen måste få tillhöra trons värld, historiskt är den omöjlig att verifiera.
Wibeck är icke-teolog och journalist. Det gör hans bok om Jesus lättillgänglig för amatörteologer som webbredaktören. Bok nummer 175 001 om Jesus känns definitivt inte överflödig!


Carl-Olof Strand