Hoppa till innehållet

Philip Yancey

Om verkligheten är större

Libris 2007


Till webbredaktörens sommarvistelse i Piteå hör ett besök på Duvan, den missionsbokhandel som mot alla odds fortfarande lever i Piteå. Här finns en rea-hylla och där brukar det finnas ett och annat fynd att göra. I år hittade jag en bok från 2006 av Philip Yancey, vars bok "Livlinor" finns anmäld på Hammarbykyrkans tidigare webbsajt 2003, en bok som jag uppskattade väldigt mycket.

Den aktuella boken heter alltså "Om verkligheten är större, vad är det då vi inte ser". Boken är ett försök att ge svar på frågan om den synliga världen runt omkring oss är allt som finns eller om det finns en "osynlig" värld, Guds värld, vid sidan av den synliga världen. Lockar tron oss att se en värld som inte existerar, säger Yancey, eller visar tron oss en verklig värld som vi inte kan se utan den? Hur vi förhåller oss till den osynliga världen avgör enligt Yancey var vi står på en skala från tro till tvivel.

Yancey säger sig ha skrivit boken för dem som lever i trons gränsland - just i gränsytan mellan tro och tvivel. Han har inte skrivit den främst för att övertyga andra utan mer för att tänka högt och själv komma underfund med sin tro. Och så kan man nog karaktärisera boken också. Den för ett lärt och ganska avancerat resonemang om de stora frågorna, där Yancey i sina funderingar tar stöd både i bibeln, hos kyrkofäderna, hos filosofer och författare och moderna teologer. Boken innehäller alltså en mängd citat från alltifrån evangelisterna och Paulus till Einstein, Kierkegaard, Havel och C S Lewis. Men boken är samtidigt lättillgängligt skriven och bör kunna uppskattas även av personer som inte är vana att läsa "teologisk litteratur".

Yancey utvecklar i boken tankar om kärleken, även den fysiska kärleken, om synden och om nåden. Men tyngdpunkten ligger i en diskussion om förhållandet mellan den synliga och den osynliga världen, mellan vår värld och Guds värld. Boken blir ett slags samtal mellan skeptiker/tvivlare och trosvissa kristna om möjligheten av en osynlig, skön och gudomlig värld vid sidan av det vi normalt uppfattar som den enda verkligheten. En slags högsta verklighet som vi får se glimtar av då och då i våra jordiska liv. "Det naturliga och det övernaturliga är inte två skilda världar, utan olika uttryck av samma verklighet" skriver Yancey - och det kan kanske ses som en syntes av det budskap som hans bok förmedlar.

Carl-Olof Strand
2013