Hoppa till innehållet

Per Olov Enquist: Lewis resa

(Norstedts 2001)

Äntligen en roman om väckelsen av en av Sveriges stora författare. En roman som med stor kunskap, förståelse och sympati berättar den stora berättelsen om hur det kristna budskapet i väckelsens form sprider sig över 1900-talets Sverige. Det handlar förstås om P O Enquists bok, "Lewis resa", en otroligt väl genomförd berättelse om pingströrelsens ursprung och utveckling.

Romanen har fyra huvudpersoner. Den förste och dominerande personen i romanen är Lewi Pethrus, pingströrelsens skapare, en gigant som kristen ledare både i Sverige och världen, enligt P O Enquist den mest betydande ledargestalt svensk kristenhet haft under 1900-talet. Den andra huvudpersonen är Sven Lidman, Lewis "tvilling" under pingströrelsen första 30 år, som sedan i slutet av 1940-talet hamnade på kollisionskurs med Lewi Pethrus och blev utesluten ur rörelsen efter en stor och prövande intern strid. Den tredje huvudpersonen är Efraim Markström, en uppdiktad pingstvän och herrnhutare med ursprung i P O Enquists hembygd i Västerbotten. Det är genom Efraims efterlämnade levnadsberättelse som romanens historia närs med innehåll. Den fjärde huvudpersonen är PO:s mor, en trogen EFS-are, som PO önskar hade fått sitta med i "kvinnohavet" i Filadelfiakyrkan och delta i Pingströrelsens mer utlevande form av kristendom - med tungomålstalet som det mest tydliga uttrycket.

I romanens inledning berättas om Efraims begravning på herrnhutarnas nordiska gravplats i danska Christiansfeld - dit PO inbjudits som i Danmark boende västerbottning och flyktigt bekant med Efraim. Efraim har på gamla dar blivit herrnhutare. Herrnhutismen är - menar P O Enquist - en föregångare och ett ursprung både till Fosterlandsstiftelsen (som PO föredrar att kalla EFS) och pingströrelsen.

Sen berättas om Lewis och Svens väg till de roller de sedan intar i pingströrelsens historia. Två radikalt olika vägar. Lewis väg från ideellt engagemang i arbetarrörelsen till baptisternas predikantskola, till den första församlingsledar-uppgiften i Lidköping och vidare till Filadelfia i Stockholm och uteslutningen ur baptistsamfundet 1913. Svens väg, från ett borgerligt hem, via en militär bana till en roll som en firad, men dyster och desillusionerad ung poet med stark at-traktion på kvinnorna i sin omgivning.

1921 sker så Sven Lidmans dramatiska omvändelse, hans möte med Lewi Pethrus och hans för omgivningen mycket överraskande engagemang i Pingströrelsen - som gudabenådad predikant och redaktör för rörelsens veckotidning, Evangeli Härold. PO talar om den "kärlek", den själarnas gemenskap och det stora beroende som uppstår mellan de bägge pingstgiganterna. Ett samspel som fungerar i nära 30 år. Under den tiden växer Pingströrelsen till landets största frikyrka, löst organiserad i enlighet med Lewis starka ledningsfilosofi. Den växer också genom missionsarbete ut över världen, i Brasilien finns t ex när Lewi dör ca 30 miljoner pingstvänner.

I slutet av 1940-talet händer det som kanske var oundvikligt. De två starka personligheterna glider in i en uppslitande konflikt - som slutar med ett dramatiskt föreningsmöte med 4 000 deltagare, en måndag i Filadelfiatemplet på Rörstrandsgatan. Här blir Sven utesluten ur rörelsen. Efraim tar i viss mening hans parti - men Efraims uteslutning dröjer ytterligare ett år. Skildringen av mötet är delvis ytterst komisk, framställd delvis som en kamp mellan olika grupperingar, som försöker överrösta varandra genom att sjunga de bägge kontrahenternas mest älskade sånger. Lewi-anhängarnas "Löftena kunna ej svika" lyckas överrösta Sven-supportrarna "O salighet, o gåtfullhet"!

Per Olov Enquist är verkligen rätt person att skriva väckelsens historia. PO kan språket, och förstår sammanhangen efter att i många ungdomsår ha nött bönhus-bänkarna i Hjoggböle och andra västerbottniska stiftelseorter. Den dokumentära romanen är dessutom hans specialitet, ja han är sannolikt Sveriges mest lysande stjärna i den disciplinen. För en kristen läsare är det också uppenbart att Enquist hyser en grundläggande förståelse, för att inte säga sympati för de väckelsemänniskor han berättar om i Lewis resa.

Skall du läsa en roman av en stor svensk författare i höst, välj då "Lewis resa".

Carl-Olof Strand
2001