Hoppa till innehållet

Björn Fontander:

De lydiga kreaturen i Bishop Hill

320 sidor
Carlssons bokförlag 2011
1

1800-talet såg många religiösa rörelser växa upp, utvecklas och ibland snabbt försvinna. En av de mest spektakulära svenska rörelserna var de s k Erik-Jansarna. I konflikt med den förstelnade svenska kyrkan och med den lag - konventikelplakatet - som förbjöd religiösa sammankomster utanför kyrkan, verkade lekmannapredikanten Erik Jansson först i Sverige och sedan i USA.

I Bishop Hill, den amerikanska ersättningen för Biskopskulla, byggde Erik Jansson och hans anhängare upp ett eget samhälle - känt både för ordning och reda och för ett religiöst förtryck.
Björn Fontander är författare och TV-producent. Han var bl a inblandad i en dokumentär om Erik-Jansarna och deras amerikanska mönstersamhälle. Av detta blev det även en bok. Redan titeln, "De lydiga kreaturen i Bishop Hill", säger rätt så mycket om författarens syn på Erik Jansson och hans närmaste medarbetare och på de människor han lyckades slå klorna i och omvandla till lydiga redskap för hans maktbegär och förvirrade kristendomstolkning.

Erik Jansson var född 1808. Drygt 30 år gammal påbörjade han en förkunnarkarriär. Han började anse att Luthers, Arndts och andra stora förkunnares skrifter inte gav en rätt tolkning av Guds ord. Han fick anhängare framförallt i Hälsningland och bildade 1944 ett separatistisk samfund, som kom att kallas Erik-Jansarna. I sin förkunnelse blev hans ego allt större och snart handlade det mer om att tro på Erik Jansson än på Gud. Han ställdes ett par gånger inför rätta för sina tilltag - utan att dömas.

1846 drog församlingen iväg över Atlanten och kunde efter stora umbäranden så småningom slå sig ner Illinois. De grundade där Bishop Hill, där Erik Jansson som mest styrde över ca 1200 trogna följeslagare. Men konflikter uppstod och 1850 mördades Erik Jansson av en medlem som ville lämna kolonin men inte fick ta sin hustru med sig. Bishop Hill levde dock vidare ytterligare ett antal år under ledning av Jonas Olsson och andra lärjungar till Erik Jansson. Men konflikterna blev allt fler, ekonomin missköttes grovt och till sist såldes den kollektivt ägda egendomen och Bishop Hill upphörde som religiöst experiment. Bishop Hill - med flera hus från nybyggartiden - finns dock kvar än idag och är snarast att se som ett litet museum över den religiösa extremism, som i olika skepnader flydde från Europas länder till friheten i USA.

Av bashistoria kring Erik Jansson och hans rörelse broderar Björn Fontanter fram en närmast romanliknande berättelse. Fontanter ser Erik Jansson närmast som en religiös galning, besatt av att utöva makt över sina lärjungar och med en tvivelaktig dubbelmoral sin egen privata tillämpning av samfundets regelverk. Fontanders berättelse är mycket detaljrik, på gränsen till att bli en aning tjatig. Som EFS-are känner man förstås igen en hel del av Erik-Jansarnas berättelse. Även vår kristendomstolkning har ju sitt ursprung i läseriet, det läsande som skedde vid sidan av och ofta i konflikt med Svenska kyrkans monopolkrav. Men EFS-arnas ledare var mer moderata och sannolikt också bättre moraliska föredömen än Erik Jansson.

Carl-Olof Strand
2012