Hoppa till innehållet

Anne Tyler: Den blå tråden

Massolit förlag 2015

411 sidor

Jag upptäckte den amerikanska författarinnan Anne Tyler redanför nära 30 år sedan. Det handlade då om hennes roman ”Den tillfällige turisten”– om en halvt misslyckad man som försörjer sig som författare avresehandböcker, men som själv hatar att resa och som inte ens besökt flertaletav de metropoler i världen han skriver om. Läste sedan författarens tidigareböcker och har förstås också följt hennes fortsatta skrivande. Bl a har Anne Tylerfått det prestigefyllda Pulitzerpriset för romanen ”Djupandning”. Nu är hontillbaka med ”Den blå tråden”. Som vanligt handlar det om en familjehistoria,som spänner över flera generationer, en handling utan större dramatik – men meden fantastisk träffsäkerhet i person- och relationsskildringarna.

I centrum för romanen ”Den blå tråden” står familjenWhitshank och deras hus i Baltimore - dit för övrigt så gott som alla AnneTylers romaner är förlagda och där hon också själv bott större delen av sitt75-åriga liv. Huset byggdes en gång i tiden av familjens ”grundare”,byggmästaren Junior Whitshank. Han byggde det först för en annan familj - menfick sedan tillfälle att köpa det för sin egen familjs räkning. Huset varJuniors stora kärlek; redan när han byggde det lade han ner sin själ i varjedetalj som om det redan då var bestämt att det skulle bli hans eget en gång.Hans familj bestod i övrigt av hustrun Linnie - 13 år yngre än honom och bara13 år gammal då han träffade henne första gången - samt deras barn, Merrick ochRed.

När Junior och Linnie lite för tidigt går ur tiden i enbilolycka tas huset över av Red och hans hustru Abby. De får tre egna barn,Amanda, Jeannie och familjens svarta får Denny. Dessutom blir de med ett fjärdebarn, Stem, ett övergivet barn som får växa upp i familjens hus och som blirReds ”favoritson” och medhjälpare i den byggnadsfirma som Red ärvt efter sinfar. Huvuddelen av romanen utspelas i nutid i ett skede när Red och Abby är påväg in i ålderdomen, Red börjar förlora hörseln och Abby börjar uppvisa teckenpå demens. Storfamiljen Whitshank träffas på söndagsmiddagar i huset med stortH, de åker allesammans på en veckas sommarsemester varje år i ett hyrt hus vidhavet, de gnabbas och smärre konflikter uppstår, precis som det gör i allafamiljer både i USA och i vårt eget land. Just denna vardagsrealism ipersonskildringar och skildringar av relationer är Anne Tylers absoluta styrka.Själv kan jag knappast påminna mig någon annan författare med samma suveränahandlag för vardagsskildringar.

Romanens (enda) dramatiska höjdpunkt är Abbys omedelbaradöd, påkörd av en bil, ute på promenad med hunden. Detta blir slutet förfamiljens tid i Huset. Red flyttar till en lägenhet, Denny som bott hemma igenett tag drar från Baltimore och de andra tre barnen återgår till sina liv medrespektive och egna barn efter att först ha hjälpt till att städa ur det hussom Junior en gång byggde.

I romanens senare delar rullas dessutom historien upp bakåti tiden. Läsaren får där följa hur Red och Abby blev ett par och hur det komsig att Linnie lyckades fånga den 13 år äldre Junior, trots hans olika inledandeförsök att göra slut med henne (som han vid deras första möte misstog för enbetydligt äldre ung kvinna). Allt berättat med den stillsamma humor kombineradmed stor respekt som är ännu ett par av Anne Tylers kännetecken.

Religionen spelar en relativt underordnad roll i familjenWhitshanks historia. Stems hustru Nora, mycket positivt skildrad, är den endasom framstår som aktivt troende. Men naturligtvis går de flestafamiljemedlemmarna regelbundet i kyrkan, som det anstår äkta amerikanare. Menhär finns många yttringar av den humanitet och människokärlek som är en sågrundläggande del av den kristna tron.

Sammanfattningsvis vill jag (och även min hustru som ocksåläst romanen) starkt rekommendera ”Den blå tråden” liksom Anne Tylers tidigareromaner, varav ett 15-tal finns översatta till svenska. Med viss förvåningnoterar jag att ingen av Tylers romaner utgetts av något av de stora svenska förlagen. Har man ännu inte upptäckt henne?

Carl-Olof Strand

Romaner av Anne Tyleröversatta till svenska:

Jordiska ägodelar 1978

Segla efter stjärnorna 1980

När Morgan går förbi 1981

Den andre brodern / På jakt efter Caleb 1982

Restaurang Hemlängtan 1983

Den tillfällige turisten 1986

Djupandning 1989

Arvet efter Danny 1992

Utan bagage 1995

Lapptäcksplaneten 1999

Förr när vi var vuxna 2002

Ett amatöräktenskap 2005

Och var hör du hemma? 2007

Påminnerskan 2010

Farväl för nybörjare 2013

Den blå tråden 2015